De Sco werd opgericht om de regionale veiligheid en stabiliteit te handhaven

- Jun 12, 2018-

De sco werd opgericht om de regionale veiligheid en stabiliteit te handhaven. Tijdens de Qingdao-top keurden de leiders het samenwerkingsprogramma goed om de "drie strijdkrachten" de komende drie jaar te bestrijden en hielden zij diepgaand overleg over regionale veiligheidsvraagstukken zoals Afghanistan en Syrië Deze maatregelen zijn zeer belangrijk en wij zijn van mening dat de resultaten van de top de spanningen in relevante regio's effectief zullen verminderen en de regionale veiligheidsomgeving verder zullen consolideren.

 

De sco is vastgesteld op basis van volledige gelijkheid tussen de lidstaten, en het is in het belang van alle lidstaten en heeft zich altijd aan dit beginsel gehouden. In de toekomst zullen de lidstaten doorgaan met het zoeken naar consensus, het ontwikkelen van consensus en het implementeren van consensus. onder leiding van de geest van Shanghai. Consensus en kansen vragen om actie

acrylic bag.jpg

Een paar:Waar zijn de acryl-display-racks die vaak worden gebruikt Volgende:9.97 seconden! Xie stelt een nieuw Aziatisch record van 100 meter samen