Het meest invloedrijke boek in mijn leven

- May 07, 2018-

Het invloedrijkste boek in mijn leven

Het verhaal van mijn leven door Helen Keller-boeken is het invloedrijke boek in mijn leven. Het is vol van moed, strijd en geloof overal. Helen Keller was ooit in diepe wanhoop in haar jeugd, maar uiteindelijk besloot ze haar lichamelijke gebreken te overwinnen en gelukkig te leven . Bovendien toonde ze veel geduld in haar lange en handlerende periode.

Ik heb vooral drie lessen geleerd uit haar verhaal. Ten eerste leerde ze me dat de weg naar succes vaak is om moedig met ontberingen om te gaan. Misschien ben je wel geboren onder een all-star, maar je kunt een betere kans krijgen dan anderen. daarom belangrijk dat je je moed verkloot wanneer moed nodig is. Ten tweede, de beperking van een deel van haar zintuigen belette haar niet om te leren: aan de kant van de tegenhanger had ze zich voortdurend ingespannen om dieper in te gaan op het gebied van kennis en haar doorzettingsvermogen had haar dus geholpen om veel handships te overwinnen. Ten derde adviseerde ze dat we het beste uit onze zintuigen moesten halen alsof we ze snel zouden verliezen, omdat we op deze manier de wereld zorgvuldiger dan ooit zouden moeten observeren.

Het boek is inspirerend in die zin dat het overloopt op de onbuigzame wil van een dappere vrouw die wordt omringd door schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden.

     


Een paar:Volgende week zal het ministerie van Buitenlandse Zaken The New District To The World introduceren. Volgende:Europa: de weerspiegeling van de internationale financiële crisis