Focus On Thing At A Time

- Apr 21, 2018-

Focus op het ding tegelijk

Door het toenemende tempo van het leven, zijn we vaak overweldigd door meerdere taken. We hebben veel moeite om ze volgens prioriteit in te delen. Omdat onze tijd en energie beperkt zijn, lijkt het concentreren op een enkele taak tegelijk erg belangrijk omdat de opmerking zegt het. 'De kortste manier om veel dingen te doen is om maar één ding tegelijk te doen.'

Wat we ook doen, het is goed voor ons om ons op één ding te concentreren. Aan de ene kant speelt het focussen op één ding tegelijk een belangrijke rol bij het verbeteren van onze werkefficiëntie. Hoe meer we ons verdiepen in ons werk , hoe productiever we zullen zijn. Aan de andere kant, als we onze aandacht opsplitsen en ons tegelijkertijd met meerdere aciviteiten bezighouden, kunnen we ons niet volledig in iemand werpen, en zal het op zijn beurt langer duren om te bereiken wat we zijn van plan om te doen.

Kortom, focussen op één ding tegelijk is van groot belang. Dus zodra we een taak beginnen. Wat we moeten doen is ons erop concentreren zonder gedachten af te leiden.

Een paar:Goede dingen komen naar degenen die wachten Volgende:De persoon die ik het meest wil bedanken