Consensus en kans op actie

- Jun 12, 2018-

De Shanghai-samenwerkingsorganisatie (sco) -top in Qingdao is met succes gehouden en het Chinese plan is opnieuw de aandacht van de hele wereld geworden. De afgelopen jaren hebben een aantal initiatieven van president Xi Jiping een positieve en positieve ontwikkeling doorgemaakt. verstrekkende gevolgen voor de internationale politiek en de wereldeconomie. President xi's toespraak op de top in Qingdao wees de weg voor verdere versterking van de samenwerking tussen de sco-lidstaten en versterkte de invloed van de sco op het internationale toneel.

 

Sinds haar oprichting breidt de samenwerking tussen de lidstaten van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie zich steeds verder uit, het doel van samenwerking om stap voor stap te bevorderen, samenwerking, de internationale invloed van sco's neemt ook toe. Benadruk dat de activiteiten van de sco, zoals altijd, niet naar derde landen en tussen landen, maar is geëngageerd om de lidstaten te worden, de organisatie en wederzijds voordelige samenwerking tussen andere landen en internationale organisaties uit te voeren.

SN71001 (5).jpg

Een paar:Een overeenkomst werd bereikt met Griekenland dat Macedonië zijn naam zou veranderen Volgende:Dove meisjes die liptaal lazen, werden toegelaten tot de Tsinghua University