Houding is alles

- Apr 27, 2018-

Houding is alles

Er is een bekend spreekwoord, 'elk paard denkt dat zijn eigen pak het zwaarst is', wat betekent dat mensen zich optimistisch voelen of niet liegen in welke houding ze aannemen. Het is universeel erkend dat het leven volstrekt niet perfect is en een positieve houding het leven maakt helderder. Zoals het geval is, is het onze houding in plaats van de situatie zelf die bepaalt hoe we ons voelen.

Aan de ene kant zorgt een positieve geest voor een actieve alsem, omdat om in een goed humeur te zijn of een slecht humeur naar eigen keuze is. Aan de andere kant, goed kijken naar de zonnige kant van de situatie en blij blijven werken wanneer men wordt geconfronteerd met tweedeling.

In zo'n maatschappij met rattenrassen zal iedereen zeker in de problemen komen. Volgens mij moeten we een optimistische houding aannemen om elk handschap te doorbreken, want we kunnen zeggen dat houding alles is.

Een paar:OVER HET BELANG VAN DUILHEID VOOR DE GROEI VAN MENSEN Volgende:Wees een goede luisteraar